پنجشنبه 2 خرداد 1398

شهرداری شاپورآباد

برگزاری جلسه با حضور جناب آقای دکتر حاجیان ریاست محترم مرکز بهداشتی و درمانی شهرستان برخوار ومهندس شریعت زاده شهردارمحترم وهمچنسن اعضاء محترم شورای اسلامی شهر شاپوراباد در محل شهرداری پیرامون تشکیل محل کانون سلامت محله در شهر شاپورآباد


روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر شاپور آباد

آخرین اخبار