يكشنبه 3 تير 1403

شهرداری شاپورآباد

فیلم معرفی آثار تاریخی،گردشگری وصنایع دستی شاپورآباد  دانلود

 

جاذبه های گردشگری(اماکن تاریخی ومیراث فرهنگی ناملموس) شهر شاپورآباد
شهر شاپورآباد از لحاظ موقعیت ریاضی در 32 درجه و 50 دقیقه و 26 ثانیه عرض شمالی و 51 درجه و 44 دقیقه و 75 ثانیه طول شرقی در شهرستان برخوار بخش حبیب آباد با ارتفاع 1571 متری از سطح آبهای آزاد در دشت با آب و هوای خشک و نیم خشک، با افتخار داشتن 54 شهید معزز و یکصد آزاده و جانباز سرافرازواقع شده است ، و جه تسمیه وعلل پیدایش شهر شاپورآباد به دلیل وجود آرامگاه شاه فیروزکه در داخل شهر قرارداد، خوانده می شود ،ماکسیم سیرو ،جهانگرد فرانسوی ،نویسنده کتاب راه های باستانی اصفهان ،قدمت شاپورآباد را پیش از اسلام ذکر کرده است ،مسجد جامع شاپور آباد و آرامگاه شاه فیروز گواه این مطلب هستند ،نشانه ای در مسجد جامع و جود داشته است که این مکان را به پیش از اسلام اتشکده مرتبط کرده است ،از آثار تاریخی ملموس مهم این شهر می توان به قلعه درمیان ،آرامگاه شاه فیروز ،برج دوقلو ،خانه حاج علی آقا ،تکیه ،آسیاب حیدر حاجی ،آسیاب حاج رضا ،پل تاریخی در میان،برج کبوتر خانه و چند خانه قدیمی اشاره کرد(شایان ذکر است که بیشتر آثار تاریخی این شهر به عهد صفویان بر میگردد)،شهر شاپورآباد دارای میراث فرهنگی ناملموس نیز می باشد از جمله قدمت تعزیه و فرش بافی در این شهرتاریخی، فرید شریعت زاده شهردار شاپورآبادضمن عرض تبریک و دعای خیر در آستانه جدید برای کلیه هم میهنان و هم استانی های عزیز،با توجه به اماکن مهم تاریخی متعدد شهر شاپورآباد و همچنین مردم خون گرم و مهمان نواز این شهر از مهمانان نوروزی چه گردشگران محترمی که از استانهای دیگر به استان اصفهان سفر کرده اند چه هم استانیهای عزیزی که تابه حال به این شهر تاریخی سفر نکرده اند دعوت کردتا از این شهر بازدید به عمل آورند.

242247243245246244248