سه شنبه 1 مهر 1399

شهرداری شاپورآباد

به خون گر کشی خاک من، دشمن من / بجوشد گل اندر گل از گلشن من تنم گر بسوزی، به تیرم بدوزی / جدا سازی ای خصم، سر از تن من کجا می توانی، ز قلبم ربایی / تو عشق میان من و میهن من روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهرشاپورآباد
السلام ای وادی کرببلا السلام ای سرزمین پر بلا السلام ای جلوه گاه ذوالمنن السلام ای کشته های بی کفن روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهرشاپورآباد
روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهرشاپورآباد
آن درگهى که پایه‏اش از عرش برتر است دولت‏سراى حضرت موسى بن جعفر است آیینه جمال خداوند سرمدى هم مظهر علوم و خصال پیمبر است ولادت امام موسی کاظم مبارک باد روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهرشاپوراباد

آخرین اخبار