پنجشنبه 28 شهريور 1398

شهرداری شاپورآباد

السلام ای وادی کرببلا السلام ای سرزمین پر بلا السلام ای جلوه گاه ذوالمنن السلام ای کشته های بی کفن روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهرشاپورآباد
با توجه به احتمال شروع بارش های پاییزی و ضرورت آمادگی و پیشگیری از حوادث مرتبط با سیل جلسه کارگروه سیل شهرستان به ریاست خدایی معاون برنامه ریزی، بخشدار حبیب آباد، شهرداران و سایر اعضا تشکیل و در خصوص لایروبی و پاکسازی مسیل های سیلاب از نخاله های...

آخرین اخبار