دوشنبه 31 ارديبهشت 1403

شهرداری شاپورآباد

روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهرشاپورآباد
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان برخوار،جلسه شورای ترافیک و کمیته رصد تصادفات شهرستان با حضور مرتضی عزیزخانی معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری برگزار شد.در این جلسه به مواردی از جمله مصوبات جلسات کمیته کار شورای ترافیک شهرستان...

آخرین اخبار