يكشنبه 6 آذر 1401

شهرداری شاپورآباد

جابر این جا حرم محترم خون خداست هر طرف سیر کنی جلوه ی مصباح هداست غسل از خون جگر کن که مزار شهداست سر و دست است که از پیکر صد پاره جداست اربعین حسینی تسلیت باد روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهرشاپورآباد

آخرین اخبار