چهارشنبه 28 ارديبهشت 1401

شهرداری شاپورآباد

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شاپوراباد
روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شاپوراباد
برگزاری جلسه با حضور جناب آقای شاه علی نماینده محترم سازمان بازرسی استان اصفهان و جناب شریح اصفهانی معاون محترم دفتر امور روستایی استانداری اصفهان ،جناب آقای یاری شهردار محترم دولت آباد ، جناب آقای مهندس شریعت زاده شهردار محترم شاپوراباد در راستای...

آخرین اخبار