يكشنبه 6 آذر 1401

شهرداری شاپورآباد

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شاپوراباد
عالم امروز پر از ماتم و رنج و محن است گرد غم بر سر هر محفل و هر انجمن است این چه شور است که بر پا شده در ارض و سماء این چه سوز است که در سینه هر مرد و زن است بانگ وفریاد به گوش آید از افلاک مگر رحلت ختم رسولان و عزای حسن است روابط عمومی شهرداری...

آخرین اخبار