يكشنبه 3 تير 1403

شهرداری شاپورآباد

ردیف  نام ونام خانوادگی  تصویر تاریخ شروع وخاتمه خدمت  مدرک تحصیلی
 1  هومن شیروانیان  Untitled 12  1390/2/28الی1392/6/1  لیسانس کشاورزی
 2  مجتبی محقق  Untitled 11 1392/7/1الی1396/6/15  فوق لیسانس معماری
 3  فرید شریعت زاده  Untitled 13 1396/7/1تاکنون  فوق لیسانس برنامه ریزی شهری