يكشنبه 3 تير 1403

شهرداری شاپورآباد

مرحوم حاج عباس احمدی فرزند رجبعلی در پنجم اردیبهشت ماه 1324 شمسی در روستای شاپورآباد برخوار از توابع اصفهان در یک خانواده کشاورز دیده به جهان گشود. ایشان تحصیلات ابتدایی را در منطقه برخوار به پایان رساندند و لی به علت مشکلات متعدد از ادامه تحصیل...