يكشنبه 3 تير 1403

شهرداری شاپورآباد

وظایف املاک ونوسازی

1- صدور و دستورالعملهای لازم به منظور ایجاد تسهیلات مودیان تعرفه های مصوب عوارض و ارائه روشهای تازه برای گردش امور وصول عوارض جاری شهروندان

2- انجام سایر امور مشابه و دستوراتی که از طرف در حدود وظایف ارجاع می گردد.

3- وصول درآمد نوسازی شهرداری در چارچوب مقررات و ضوابط

4- رسیدگی به اعتراض مودیان

5- بررسی و پیگیری لازم در خصوص مشکلات و معضلات درآمد نوسازی شهرداری

6- بکارگیری دستورالعمل ها و روش های جدید قوانین نوسازی در خصوص افزایش درآمد و وصول آسانتر

7- تهیه و تنظیم و ارائه گزارش فعالیتها و مشکلات نوسازی به مدیریت متبوع

8- اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.

9- هماهنگي با كارشناس GIS جهت بروز رساني نقشه هاي محدوده منطقه به منظور استفاده در امور مميزي.

10- هماهنگي با كارشناس GIS به منظور اصلاح اطلاعات توصيفي و مكاني املاك.

11- بررسي نحوه توزيع قبوض عوارض ساليانه و كنترل عملكرد دستگاه توزيع كننده قبوض.

12- هماهنگي با مأمور اجرا و ابلاغ جهت بررسي و اصلاح قبوض برگشتي املاك و توزيع مجدد آنها.

13- هماهنگي با مأمورين وصول جهت بهينه سازي وصول عوارض ساليانه.

14- انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف.

15- اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.

16- پيگيري هاي لازم جهت تعيين بدهي مؤديان اعم از صنوف، عوارض ساليانه و ...

17- توزيع قبوض و ابلاغيه هاي بدهي مؤديان عوارض.

18- محاسبه عوارض ، نوسازي، املاک و واحدهای كسب و ابلاغ آن به مؤديان.

19- انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف.