يكشنبه 3 تير 1403

شهرداری شاپورآباد

وظایف امورشهری

- رسیدگی و مراقبت مستمر در امر نظارت معابر و جمع آوری لجن ، زباله ، نخاله و لایروبی و نگهداری و پاکسازی آنها و مسیلهای واقع در محدوده منطقه و اجرای برنامه های زیباسازی در چارجوب طرحهای مصوب
- جلوگیری از کار اماکن مزاحم و بر خلاف بهداشت برابر مصوبات کمیسیون تشخیص مزاحمت
- حفظ و نگهداری فضای سبز موجود در منطقه شامل میادین ، رفوژها ، پارکهای محلی و اشجار با معابر
- شرکت در عملیات امداد ونجات سوانح و اطفاء حریق با توجه به تقسیم کار از طرف مافوق
-استفاده از وسائل و تجهیزات استحفاظی و ایمنی فردی در محل حادثه و حریق
-مدیریت و نظارت بر حمل و نقل عمومی درون شهری بر اساس دستوراالعمل های صادره
-پیش بینی های لازم به منظور تامین نیازمندیهای آتی شهر از لحاظ تعداد مینی بوس و تاکسی با استفاده از کلیه امکانات