سه شنبه 6 اسفند 1398

شهرداری شاپورآباد

نشست شهرداران 7شهر واقع شده در محدوده جغرافیایی شهرستان برخوار با هدف ایجاد تعامل هرچه بیشتر مابین شهرداران شهرهای شهرستان برخوار حول محور موضوعات مرتبط با شهرداری ها و نحوه برنامه ریزی و خدمات رسانی مناسب تر به مردم شریف شهرستان جهت رسیدن به تصمیمات مقتضی باحضور بنهری فرماندار برخوار، حجتی شهردار شهردولت آباد، شریعت زاده شهردار شاپور آباد، احتشام زاده شهردار خورزوق، طرمه فروشان شهردار سین، تجویدی شهردار دستگرد، لقمانی شهردار حبیب آباد و عباسی شهردار کمشچه و دیگر مسئولین حاضر در جلسه به میزبانی شهرداری شهر سین برگزار شد.
عبداله بنهری گفت این نشست فرصت بسیار خوبی برای تعامل بیشتر و بیان مطالبی است که می تواند خدمات ارزنده تری را برای شهروندان مهیا کند.

 

روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهرشاپورآباد

آخرین اخبار