سه شنبه 1 مهر 1399

شهرداری شاپورآباد

بازدید جناب آقای مهندس زاغیان رئیس محترم اداره بازآفرینی بافت فرسوده اداره کل راه و شهرسازی استان از خیابان بعثت و بلوار حضرت امام ره شهر شاپوراباد که در محدوده محله بازآفرینی واقع شده و قول همکاری و مساعدت ایشان در راستای روکش آسفالت محورهای مزبور

 


روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شاپوراباد

آخرین اخبار