شنبه 8 مهر 1402

شهرداری شاپورآباد

سال 1369 سالی پر تلاطمی برای مردم ایران بود، در گرماگرم تابستان، روز 26 مرداد سال 1369 بالاخره جمهوری اسلامی ایران با سربلندی توانست رزمندگانی را که مجاهدانه از دین و شرف و خاک کشور دفاع کرده بودند و در دست دشمن اسیر شده بودند ، به وطن بازگرداند.

 

 

 

 

 

روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شاپورآباد

آخرین اخبار