چهارشنبه 28 ارديبهشت 1401

شهرداری شاپورآباد

ایران همه قاسم سلیمانی گردید
سرتا سرشهر مهربانی گردید
الله که یک ادم خاکی امروز
اینگونه بزرگ و اسمانی گردید

 

 

 

 

روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شاپورآباد

آخرین اخبار