چهارشنبه 28 ارديبهشت 1401

شهرداری شاپورآباد

در راستای گرامیداشت یاد و خاطره شهید رشید اسلام اصغر رستمی ، شهرداری و شورای اسلامی شهر تاریخی و شهید پرور شاپوراباد نسبت به نامگذاری کوچه شهریار واقع در خیابان بعثت به نام این شهید بزرگوار اقدام کردند

 

 

 

 

 

 

 


روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شاپوراباد

آخرین اخبار