چهارشنبه 26 مرداد 1401

شهرداری شاپورآباد

دیدار شهرداران منتخب استان اصفهان با جناب آقای دکتر جمالی نژاد معاون محترم وزیر و رئیس سازمان شهرداریها و دهیاری‌های کشورو طرح مسائلی همچون ارزش افزوده ، قیر رایگان ، توزیع ماشین آلات عمرانی ، عدم ارسال طرح تفصیلی و جامع شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ، موضوع نیروی انسانی شهرداریها و روشنگری ایشان در خصوص موارد مطروحه

 

 

 

 


روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شاپوراباد

آخرین اخبار