چهارشنبه 26 مرداد 1401

شهرداری شاپورآباد

برگزاری جلسه در دفتر جناب آقای دکتر بناییان معاون محترم معماری و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان پیرامون بررسی روند تصویب طرح تفصیلی و تدقیق حریم وضوابط طرح تفصیلی شاپوراباد در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

 

 

 


روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شاپوراباد

آخرین اخبار