چهارشنبه 26 مرداد 1401

شهرداری شاپورآباد

دیدار جناب آقای مهندس شریعت زاده شهردار محترم شاپوراباد و اعضاء محترم شورای اسلامی با جناب آقای دکتر جمالی نژاد معاون محترم وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریها ی کشور و اخذ دستورات مقتضی پیرامون پیگیری امورات مربوط به شهر شاپوراباد

 

 

 

 


روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شاپورابا د

آخرین اخبار