پنجشنبه 11 خرداد 1402

شهرداری شاپورآباد

امام خمینی (ره) :
کارگران از ارزشمندترین طبقه وسودمندترین گروه در جامعه ها هستند.کارگران از شریف ترین طبقه اجتماع هستند زیرا چرخش دست و بازوی آنها باعث چرخش چرخه های زندگی جامعه و امتداد رگه های حیات در مجاری هستی است
رسول گرامى اسلام دست کارگرى را که بر اثر کار و فعالیت ورم کرده بود بلند کرد و فرمود:این دستى است که هیچ گاه آتش جهنم آن را نمى سوزاند این دستى است که خدا و رسولش آن را دوست مى دارد
کسى که از دسترنج خود روزى اش را فراهم کند خداوند با نظر رحمت به او مى نگرد 

یازدهم اردیبهشت
روز جهانی کار و کارگر بر همه کارگران عرصه کار و تلاش به ویژه کارگران خدوم و زحمت کش شهرداری شاپوراباد گرامی باد!
فرید شریعت زاده
شهردار شاپوراباد

 

روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر شاپوراباد

آخرین اخبار