يكشنبه 3 شهريور 1398

شهرداری شاپورآباد

حضرت امام صادق(ع) می فرماید: تقدیر مقدرات در شب نوزدهم و تحکیم آن در شب بیست و یکم و امضاء آن در شب بیست و سوم است.

هیچ گناهکاری را نا امید مکن، چه بسیار گناهکاری که عاقبت به خیر گشته
و چه بسیار خوش کرداری که در پایان عمر تباه شده و جهنمی گشته است . . .
( امام علی-ع)

شهادت امام علی علیه السلام برهمه دوستاران اهل بیت تسلیت وتعزیت باد

 

روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهرشاپورآباد

 

آخرین اخبار