يكشنبه 3 تير 1403

شهرداری شاپورآباد

خداحافظ ای ماه غفران و رحمت
خداحافظ ای ماه عشق و عبادت
خداحافظ ای ماه نزدیکی بر آرزوها
خداحافظ ای ماه مهمانی حق تعالی
خداحافظ ای دوریت سخت و جانکاه
خداحافظ ای بهترین ماه الله

 

روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهرشاپوراباد

آخرین اخبار