چهارشنبه 26 مرداد 1401

شهرداری شاپورآباد

همه جا غرق صفا شد شب میلاد رضا

پر طراوت همه جا شد شب میلاد رضا

همه جا آینه بندان همه جا آینه وار

محشر آینه‌ها شد شب میلاد رضا

 

روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهرشاپورآباد

آخرین اخبار