جمعه 30 مهر 1400

شهرداری شاپورآباد

به خون گر کشی خاک من، دشمن من / بجوشد گل اندر گل از گلشن من
تنم گر بسوزی، به تیرم بدوزی / جدا سازی ای خصم، سر از تن من
کجا می توانی، ز قلبم ربایی / تو عشق میان من و میهن من

 

روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهرشاپورآباد

آخرین اخبار