يكشنبه 3 تير 1403

شهرداری شاپورآباد

کاروان می رود و دخترکی جا ماندست
وسط باغ خزان قاصدکی جا ماندست
لخته خون نیست که در چشم کبودش پیداست
سر باباست که در مردمکی جا ماندست
شهادت حضرت رقیه (س) تسلیت باد

 

روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهرشاپورآباد

آخرین اخبار