جمعه 7 مهر 1402

شهرداری شاپورآباد

جابر این جا حرم محترم خون خداست
هر طرف سیر کنی جلوه ی مصباح هداست
غسل از خون جگر کن که مزار شهداست
سر و دست است که از پیکر صد پاره جداست
اربعین حسینی تسلیت باد

 

روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهرشاپورآباد

آخرین اخبار