جمعه 22 تير 1403

شهرداری شاپورآباد

عالم امروز پر از ماتم و رنج و محن است

گرد غم بر سر هر محفل و هر انجمن است

این چه شور است که بر پا شده در ارض و سماء

این چه سوز است که در سینه هر مرد و زن است

بانگ وفریاد به گوش آید از افلاک مگر

رحلت ختم رسولان و عزای حسن است

 

روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهرشاپورآباد

آخرین اخبار