چهارشنبه 26 مرداد 1401

شهرداری شاپورآباد

جهت دانلود دفترچه عوارض سال 1401 اینجا کلیک کنید

جهت دانلود دفترچه عوارض سال 1400 اینجا کلیک کنید

جهت دانلود دفترچه عوارض سال1398و1399 اینجا کلیک کنید

جهت دانلود دفترچه عوارض سال1397 اینجا کلیک کنید

جهت دانلود دفترچه عوارض سال 1396 اینجا کلیک کنید